ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De starttarief van onze service is €65,- dit bedrag is inclusief 15 minuten reparatietijd. Indien onze monteur langer bezig is dan de inbegrepen 15 minuten, betaald u €19,50 per kwartier. Al onze prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen van de onderdelen zijn niet inbegrepen in de kosten. Prijzen van de onderdelen zijn product en merkafhankelijk.

2. Als de klant na aanleiding van de diagnose geen reparatie meer wenst, zal enkel de diagnosekosten (voorrijkosten en arbeidsloon) worden verrekend.

3. Indien tijdens de uitvoering van de reparatie blijkt dat de geschatte kosten zullen worden overschreden, zal dit eerst door https://www.wasmachinehaarlem.nl worden overgelegd met de klant.

4. Indien er sprake is van een tweede servicebezoek voor dezelfde reparatie, dan zal er geen voorrijkosten worden verrekend voor de tweede servicebezoek.

5. Reparaties worden op de vooraf aangegeven locatie uitgevoerd.

6. De klant ontvangt een gespecificeerde rekening met de reparatie kosten, gemonteerde onderdelen (indien van toepassing) en verrichte werkzaamheden.

7. De reparatie service aan witgoed apparaten worden verricht tegen contante betaling. Indien er sprake is van niet-contante betaling, heeft https://www.wasmachinehaarlem.nl het recht het gerepareerde apparaat te bewaren, totdat de rekening is voldaan. Hierbij zullen er voor de klant administratiekosten in rekening worden gebracht.

8. Op de door https://www.wasmachinehaarlem.nl uitgevoerde reparaties geldt een garantie periode van drie maanden op materiaal-, reparatie- en/of constructiefouten. De reparatienota dient hierbij als garantiebewijs. Normale slijtage en slijtage gevoelige onderdelen (zoals rubber, kunststof en glas) behoren niet aan deze garantie.

9. https://www.wasmachinehaarlem.nl is niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van de garantiebewijs.

10. Onderdelen dat in opdracht van de klant uitzonderlijk worden besteld, dient ten allen tijde afgenomen en betaald te worden en is niet om te ruilen.